Wspieraj WSZYSTKIE projekty Stowarzyszenia

Projekt w trakcie realizacji. 

Stowarzyszenie realizuje wiele wspaniałych projektów. Ale aby mogło to robić, to potrzeba pokryć koszty biurowe, administracyjne i pracownicze. Wspieraj trzon projektów, czyli codzienne działanie Stowarzyszenia Rafael.

Dziękujemy!

Co możesz teraz zrobić?

Cieszymy się, że tutaj jesteś. Jeśli możesz - pomóż, aby powstał ten film.

Dane do przelewu:

 

STOWARZYSZENIE RAFAEL, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków


Bank Pekao SA
Numer konta: 09 1240 4719 1111 0000 5179 1106

 

Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe + TWÓJ MAIL i TELEFON.

 

Dla wpłat zagranicznych: IBAN: PL 86 1240 4719 1111 0010 6109 7224.

 

SWIFT/ BIC code: PKOPPLPW

Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste.

Maksymilian Maria Kolbe

WSPIERAM WSZYSTKIE PROJEKTY STOWARZYSZENIA