Ukończone projekty

To co zrobili nasi Darczyńcy miało olbrzymie znaczenie. Razem mogliśmy dużo więcej.

Ukończone projekty:

Kampania promocyjna

Film NIEPLANOWANE

Produkcja, dystrybucja i promocja

Film NAJWIĘKSZY DAR

Produkcja, dystrybucja i promocja

Film TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI

Produkcja, dystrybucja i promocja

Film BÓG W KRAKOWE

Produkcja, dystrybucja i promocja

Film KAROLINA